Uži si leto na krásnom mieste so skvelými ľuďmi, v čase od 5. do 11. augusta 2024!

Zažiješ nezabudnuteľný týždeň s mladými ľuďmi ako si Ty, týždeň plný aktivít, športu, výletov, workshopov, seminárov a môžeš sa tešiť aj na zaujímavé témy, ktoré rozšíria Tvoje obzory. Spoznáš nových ľudí, uvidíš nádhernú prírodu a zažiješ highlight leta, na ktorý nezabudneš! Sme skupina mladých kresťanov, ktorí milujú Boha, ľudí, zábavu, vyznávajú kresťanské hodnoty a veria, že život s Bohom nie je žiadna nuda!

Poď sa o tom presvedčiť a pridaj sa k nám!

INFORMÁCIE

Registrácia na WIDELIFE CAMP 2024 je platná až po vyplnení registračného formuláru nižšie a uhradení zálohy 50na náš účet. Čím skôr sa registruješ, tým lepšiu cenu získaš! Tak neváhaj, registruj sa ešte dnes a zaži skvelý WIDELIFE CAMP. V cene je komplet ubytovanie s plnou penziou, doprava a ostatné poplatky súvisiace s pobytom a programom tábora.

CENY

 • Cena platná do 21.6.2024 190€
 • Cena platná do 5.7.2024 200€
 • Cena platná do 19.7.2024 210€

PLATBA

Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Číslo účtu:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 0505

Poznámka: meno a priezvisko účastníka

Storno registrácie s vrátením zálohy po odpočítaní manipulačného poplatku 5€ je možné do 19.7.2024.

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ WIDELIFE CAMPU 2024

 1. WIDELIFE CAMP 2024 (ďalej len “tábor”) je kresťanský tábor a preto je založený na biblických hodnotách. Obsah a priebeh tábora odráža tieto hodnoty a účastník tábora si je prihlásením tohoto vedomý.
 2. Účastník je povinný zúčastňovať sa na spoločných aktivitách, večeroch a spoločných výletoch, pokiaľ nie je s vedením tábora dohodnutý inak.
 3. Účastník (resp. zákonný zástupca) je povinný informovať vedenie tábora o zdravotných obmedzeniach, alergiách, inom spôsobe dopravy, alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh tábora.
 4. V prípade zrušenia tábora na základe nariadení ÚVZ, Vám budú vrátené financie v plnej miere.
 5. Na tábore je prísne zakázané požívanie a držanie akýchkoľvek drog, alkoholu a cigariet, počas celého trvania tábora (vrátane odchodu/príchodu z/do Bratislavy). Porušenie tohto bodu môže mať za následok okamžité prerušenie a ukončenie účasti porušiteľa na tábore, bez nároku na finančnú náhradu, pričom doprava domov bude v takomto prípade hradená na vlastné náklady porušiteľa.
 6. Organizátor tábora nezodpovedá za poškodenie a stratu cenností účastníkov tábora.
 7. Organizátor tábora si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora (hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia a dodatočnej nemožnosti uskutočnenia aktivity).
 8. Body 1-7 sa vzťahujú na všetkých účastníkov a sú bez vekového ohraničenia.

Registrácia