Uži si leto na krásnom mieste so skvelými ľuďmi, v čase od 24. do 30. júla 2022!

Zažiješ nezabudnuteľný týždeň s mladými ľuďmi ako si Ty, týždeň plný aktivít, športu, výletov, workshopov, seminárov a môžeš sa tešiť aj na zaujímavé témy, ktoré rozšíria Tvoj obzor. Spoznáš nových ľudí, uvidíš nádhernú prírodu a zažiješ highlight leta, na ktorý nezabudneš! Sme skupina mladých kresťanov, ktorí milujú Boha, ľudí, zábavu, vyznávajú kresťanské hodnoty a veria, že život s Bohom nie je žiadna nuda!

Poď sa o tom presvedčiť a pridaj sa k nám!

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2022", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

INFORMÁCIE

Registrácia na WIDELIFE CAMP 2022 je platná až po vyplnení registračného formuláru nižšie a uhradení zálohy 50na náš účet. Čím skôr sa registruješ, tým lepšiu cenu získaš! Tak neváhaj, registruj sa ešte dnes a zaži skvelý WIDELIFE CAMP. V cene je komplet ubytovanie s plnou penziou, doprava a ostatné poplatky súvisiace s pobytom a programom tábora.

CENY

 • Cena platná do 3.6.2022 160€
 • Cena platná do 24.6.2022 170€
 • Cena platná do 15.7.2022 180€

PLATBA

Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Číslo účtu:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 240722

Poznámka: meno a priezvisko účastníka

Storno registrácie s vrátením zálohy po odpočítaní manipulačného poplatku 5€ je možné do 3.7.2022.

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ WIDELIFE CAMPU 2022

 1. WIDELIFE CAMP 2022 (ďalej len “tábor”) je kresťanský tábor a preto je založený na biblických hodnotách. Obsah a priebeh tábora odráža tieto hodnoty a účastník tábora si je prihlásením tohoto vedomý.
 2. Účastník je povinný zúčastňovať na spoločných aktivitách, večeroch a spoločných výletoch, pokiaľ nie je s vedením tábora dohodnutý inak.
 3. Účastník (resp. zákonný zástupca) je povinný informovať vedenie tábora o zdravotných obmedzeniach, alergiách, inom spôsobe dopravy, alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh tábora.
 4. V prípade zrušenia tábora na základe nariadení ÚVZ, Vám budú vrátené financie v plnej miere.
 5. Na tábore je prísne zakázané požívanie a držanie akýchkoľvek drog, alkoholu a cigariet, počas celého trvania tábora (vrátane odchodu/príchodu z/do Bratislavy). Porušenie tohto bodu môže mať za následok okamžité prerušenie a ukončenie účasti porušiteľa na tábore, bez nároku na finančnú náhradu, pričom doprava domov bude v takomto prípade hradená na vlastné náklady porušiteľa.
 6. Organizátor tábora nezodpovedá za poškodenie a stratu cenností účastníkov tábora.
 7. Organizátor tábora si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora (hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia a dodatočnej nemožnosti uskutočnenia aktivity).
 8. Body 1-7 sa vzťahujú na všetkých účastníkov a sú bez vekového ohraničenia.

REGISTRÁCIA

Osobné údaje

 

Adresa bydliska

 

Osobné údaje zákonného zástupcu (rodiča)

 

MÁŠ MOŽNOSŤ POUŽIŤ KARTU PRE CESTOVANIE VLAKOM ZADARMO?

 

STRAVOVANIE:

 

Akékoľvek ďalšie dôležité informácie o účastníkovi (alergie, ...):

 

Akú veľkosť trička nosíš?

 

Bonusová otázka 1: Čo by si chcel/a zažiť tento rok na Campe?

 

Bonusová otázka 2: Akú zaujímavú vec o Tebe nevie veľa ľudí?

 

Bonusová otázka 3: Ako si sa dozvedel/a o Widelife Campe?

 

Koľkokrát si už bol/a na Widelife Campe?

 

Súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru na WIDELIFE CAMP 2022 súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň súhlasíte s podmienkami a pravidlami WIDELIFE CAMPU 2022. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom organizácie WIDELIFE CAMPU 2022 a nebudú poskytnuté tretím stranám. Zároveň beriete na vedomie, že počas WIDELIFE CAMPU 2022 bude vyhotovovaný audio-vizuálny záznam vo forme fotografií, videí či online prenosov na sociálne siete. Beriete na vedomie a súhlasíte, že fotografie a videá budú môcť byť zverejnené na sociálnych sieťach skupiny WIDELIFE za účelom prezentácie.