WIDELIFE CAMP

I

17. - 23.8.2020

I

HOTEL LOMNISTÁ

Uži si leto na krásnom mieste so skvelými ľuďmi, v čase od 17. do 23. augusta 2020!

Zažiješ nezabudnuteľný týždeň s mladými ľuďmi ako si ty, týždeň plný aktivít, športu,výletov , workshopov, seminárov a môžeš sa tešiť aj na zaujímavé témy, ktoré ti rozšíria Tvoj obzor. Spoznáš nových ľudí, uvidíš nádhernú prírodu a zažiješ najlepšie zakončenie leta na ktoré nezabudneš! Sme skupina mladých kresťanov, ktorí milujú Boha, ľudí, zábavu a vyznávajú kresťanské hodnoty, a veria že život s Bohom nie je žiadna nuda!

Poď sa o tom presvedčiť a pridaj sa k nám!

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

INFORMÁCIE

Registrácia na WIDELIFE CAMP 2020 je platná až po vyplnení registračného formuláru nižšie a uhradení zálohy 40€ na náš účet. Čím skôr sa registruješ tým lepšiu cenu získaš! Tak neváhaj, registruj sa ešte dnes a zaži skvelý WIDELIFE CAMP. V cene je komplet ubytovanie s plnou penziou, doprava a ostatné poplatky súvisiace s pobytom a programom tábora.

  • Cena platná do 6.7.2020 125€
  • Cena platná do 20.7.2020 135€
  • Cena platná do 3.8.2020 145€

PLATBA

Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Číslo účtu:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 200817

Poznámka: meno a priezvisko účastníka

Storno registrácie s vrátením zálohy po odpočítaní manipulačného poplatku 5€ je možné do 1.8.2020.

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ WIDELIFE CAMPU 2020

  1. WIDELIFE CAMP 2020 (ďalej len “tábor”) je kresťanský tábor a preto je založený na biblických hodnotách. Obsah a priebeh tábora odráža tieto hodnoty a účastník tábora si je prihlásením tohoto vedomý.
  2. Účastník je povinný zúčastňovať na spoločných aktivitách, večeroch a spoločných výletoch, pokiaľ nie je s vedením tábora dohodnutý inak.
  3. Účastník (resp. zákonný zástupca) je povinný informovať vedenie tábora o zdravotných obmedzeniach, alergiách, inom spôsobe dopravy, alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mat vplyv na priebeh tábora.
  4. Na tábore je prísne zakázané požívanie a držanie akýchkoľvek drog, alkoholu a cigariet, počas celého trvania tábora (vrátane odchodu/príchodu z/do Bratislavy). Porušenie tohto bodu môže mať za následok okamžité prerušenie a ukončenie účasti porušiteľa na tábore, bez nároku na finančnú náhradu, pričom doprava domov bude v takomto prípade hradená na vlastné náklady porušiteľa.
  5. Organizátor tábora nezodpovedá za poškodenie a stratu cenností účastníkov tábora.
  6. Organizátor tábora si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora (hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia a dodatočnej nemožnosti uskutočnenia aktivity).
  7. Body 1-4 sa vzťahujú na všetkých účastníkov a sú bez vekového ohraničenia.

REGISTRÁCIA

Osobné údaje

 

Adresa bydliska

 

Osobné údaje zákonného zástupcu (rodiča)

 

MÁŠ MOŽNOSŤ POUŽIŤ KARTU PRE CESTOVANIE VLAKOM ZADARMO?

 

STRAVOVANIE:

 

Akékoľvek ďalšie dôležité informácie o účastníkovi (alergie, ...):

 

Akú veľkosť trička nosíš?
(tričko ti vieme zaručiť len pri registrácii najneskôr do 31.7.2020)

 

Súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru na WIDELIFE CAMP 2020 súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň súhlasíte s podmienkami a pravidlami WIDELIFE CAMPU 2020. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom organizácie WIDELIFE CAMPU 2020 a nebudú poskytnuté tretím stranám. Zároveň beriete na vedomie, že počas WIDELIFE CAMPU 2020 bude vyhotovovaný audio-vizuálny záznam vo forme fotografií či online prenosu na sociálne siete. Beriete na vedomie a súhlasíte, že fotografie budú môcť byť zverejnené na sociálnych sieťach skupiny WIDELIFE za účelom prezentácie.