19. - 25. AUGUST 2019

hotel Studnička

NÁMESTOVO

Uži si leto na skvelom mieste so skvelými ľuďmi, v čase od 19. do 25. augusta 2019!

Zažiješ skvelý týždeň so skvelými mladými ľuďmi ako si ty, skvelé aktivity, výlety, workshopy, semináre a zaujímavé témy, ktoré ti rozšíria Tvoj obzor. Spoznáš nových ľudí, uvidíš nádhernú Oravu a zažiješ skvelý letný týždeň plný zážitkov, na ktoré nezabudneš! Sme skupina mladých kresťanov, ktorí milujú Boha, ľudí, zábavu a vyznávajú kresťanské hodnoty, a veria že život s Bohom nie je žiadna nuda!

INFORMÁCIE

Registrácia na WIDELIFE CAMP 2019 je platná až po vyplnení registračného formuláru nižšie a uhradení zálohy 40€ na náš účet. Čím skôr sa registruješ tým lepšiu cenu získaš! Tak neváhaj, registruj sa ešte dnes a zaži skvelý WIDELIFE CAMP. V cene je komplet ubytovanie s plnou penziou, doprava a ostatné poplatky súvisiace s pobytom a programom tábora.

INFORMÁCIE KU PLATBE

Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Číslo účtu:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 190819

Poznámka: meno a priezvisko účastníka

Storno registrácie s vrátením zálohy po odpočítaní manipulačného poplatku 5€ je možné do 1.8.2019.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ WIDELIFE CAMPU 2019

  1. WIDELIFE CAMP 2019 (ďalej len “tábor”) je kresťanský tábor a preto je založený na biblických hodnotách. Obsah a priebeh tábora odráža tieto hodnoty a účastník tábora si je prihlásením tohoto vedomý.
  2. Účastník je povinný zúčastňovať na spoločných aktivitách, večeroch a spoločných výletoch, pokiaľ nie je s vedením tábora dohodnutý inak.
  3. Účastník (resp. zákonný zástupca) je povinný informovať vedenie tábora o zdravotných obmedzeniach, alergiách, inom spôsobe dopravy, alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mat vplyv na priebeh tábora.
  4. Na tábore je prísne zakázané požívanie a držanie akýchkoľvek drog, alkoholu a cigariet, počas celého trvania tábora (vrátane odchodu/príchodu z/do Bratislavy). Porušenie tohto bodu môže mať za následok okamžité prerušenie a ukončenie účasti porušiteľa na tábore, bez nároku na finančnú náhradu, pričom doprava domov bude v takomto prípade hradená na vlastné náklady porušiteľa.
  5. Organizátor tábora nezodpovedá za poškodenie a stratu cenností účastníkov tábora.
  6. Organizátor tábora si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora (hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia a dodatočnej nemožnosti uskutočnenia aktivity).
  7. Body 1-4 sa vzťahujú na všetkých účastníkov a sú bez vekového ohraničenia.

REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ!

Scroll to Top