Pomôžte teenagerom z rodín,
ktoré si nemôžu dovoliť poslať ich na Widelife Camp.

Našou hodnotou je, že ako cirkevné spoločenstvo sa chceme postarať o zaplatenie nákladov vedúcich, ktorí idú na celý týždeň slúžiť a niesť zodpovednosť za organizáciu Widelife Campu 2019. Chceme Vám však dať priestor podporiť niekoľko teenagerov, ktorých rodiny si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť poslať ich na Widelife Camp. Každé Vaše euro znamená veľa a významným spôsobom pomôže konkrétnym teenagerom a ich rodinám.

Podporiť môžete ľubovolnou sumou na nasledovné číslo účtu IBAN:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 888

ĎAKUJEME.

Scroll to Top