Registrácia na letný tábor WIDELIFE CAMP 2018!

Zažiješ skvelý týždeň so skvelými mladými ľuďmi ako si ty, skvelé aktivity, výlety, workshopy, semináre a zaujímavé témy, ktoré Ti rozšíria obzor. Spoznáš nových ľudí, uvidíš krásnu Oravu a zažiješ skvelý týždeň plný zážitkov, na ktoré nezabudneš! Sme skupina mladých kresťanov, ktorí milujú Boha, ľudí, zábavu, vyznávajú kresťanské hodnoty a veria že kresťanstvo nie je nuda!

Registrácia na WIDELIFE CAMP 2018 je platná až po:

1. vyplnení registračného formuláru na linku nižšie

2. zaplatení zálohy 40€ alebo plnej sumy na účet

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Platba za WIDELIFE Camp

Platba môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

1) Zaplatením zálohy 40€ na účet a následným doplatením zvyšnej sumy na účet (najneskôr však do 10.8.2018)

2) Zaplatením celej sumy na účet.

Informácie ku platbe:

Číslo účtu: SK0311000000002947019627– Tatra Banka

Variabilný symbol: 20180820

Poznámka: meno účastníka

Cena WIDELIFE Campu:

Pri registrácii  a zaplatení zálohy alebo plnej sumy v termíne do 10. júna - 120€

Pri registrácii  a zaplatení zálohy alebo plnej sumyv termíne do 10. júla - 130€

Pri registrácii a zaplatení zálohy alebo plnej sumy v termíne do 10. augusta - 140€

*  Platba pre každého účastníka zvlášť!!

**  Po prijatí zálohy na účet dostanete potvrdzujúci email (ostatné potrebné dokumenty budú dodané včas pred táborom).

***  Storno registrácie s vrátením zálohy je možné do 10.8.2018.

Podpor svojho vedúceho

Sme nesmierne vďační za skvelý tím ľudí, ktorý pripravujú WIDELIFE počas celého roka! Bez nich by WIDELIFE nefungoval tak ako funguje a teenageri by neboli tam, kde sú. Aj touto cestou im ĎAKUJEME za ich usilovnú, tvrdú a obetavú prácu! Za každý piatok, ktorý trávia s teenagermi, za každý rozhovor, ktorý investovali do potenciálu v mladých ľuďoch.

Ako 12 vedúci slúžime celý rok teenagerom zadarmo. A robíme to radi 🙂 WIDELIFE Camp si taktiež hradíme zo svojich vlastných príjmov a preto by sme Vás chceli pozvať byť súčasťou WIDELIFU a to aby ste nám podľa svojich možností pomohli a prispeli (1€, 5€, 10€, 25€, ...) na zníženie ceny campu. Bude to pre nás obrovská pomoc. Všetky vyzbierané peniaze sa rozdelia rovnomerne medzi všetkých vedúcich.

V prípade, že ste sa tak rozhodli, prosíme Vás aby ste svoj dar poslali prevodom (ako samostatnú platbu):

Číslo účtu: SK7011000000002665000039 - TatraBanka

Variabilný symbol: 7777777

Poznámka: "podpor WL vedúceho"

ĎAKUJEME!

vedúci WIDELIFE - Jimmy a Daniela Synovcoví

Pravidlá WDELIFE Campu 2018

  1. WIDELIFE CAMP 2018 (ďalej len “tábor”) je kresťanský tábor a preto je založený na biblických hodnotách. Obsah a priebeh tábora odráža tieto hodnoty a účastník tábora si je prihlásením tohoto vedomý.
  2. Účastník je povinný zúčastňovať na spoločných aktivitách, večeroch a spoločných výletoch, pokiaľ nie je s vedením tábora dohodnutý inak.
  3. Účastník (resp. zákonný zástupca) je povinný informovať vedenie tábora o zdravotných obmedzeniach, alergiách, inom spôsobe dopravy, alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mat vplyv na priebeh tábora.
  4. Na tábore je prísne zakázané požívanie a držanie akýchkoľvek návykových látok (cigariet, alkoholu, drog) počas celého trvania tábora (vrátane odchodu/príchodu z/do Bratislavy). Porušenie tohto bodu môže mať za následok okamžité prerušenie a ukončenie účasti porušiteľa na tábore, bez nároku na finančnú náhradu, pričom doprava domov bude v takomto prípade hradená na vlastné náklady porušiteľa.
  5. Organizátor tábora nezodpovedá za poškodenie a stratu cenností účastníkov tábora.
  6. Organizátor tábora si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora (hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia a dodatočnej nemožnosti uskutočnenia aktivity).
  7. Body 1-5 sa vzťahujú na všetkých účastníkov a sú bez vekového ohraničenia.