Sme mladí ľudia, ktorí veria, že Boh dokáže zmeniť našu každodennú realitu
a že život s Ním nie je žiadna nuda!

PODPOR VEDÚCICH WIDELIFE